Vaktlister og stevner

På denne siden legges det ut vaktliste for det aktuelle semester. Her framgår det også hvilke datoer det ikke er trening. Interne stevner framgår også. Alle oppfordres til å følge med på listen.

Ved oppmøte på treninger er det viktig å ta med seg medlemskort eller lignende dokumentasjon, da dette kan bli etterspurt av oppmann. Oppmann vil kunne bortvise deg dersom dette ikke fremvises og han eller hun ikke kjenner deg.

Transaksjoner gjennomføres ved bruk av Vipps.

Vi har trening på pistolbanen på Ekeberg, søndager kl. 12:00-15:00 og 18:00-20:00. Treningen fra kl 12:00-15:00 kan bli avsluttet av oppmann/kvinne kl 14:00 dersom det ikke er noen skyttere på banen.

Kun tillatt med blyammunisjon opp til og til og med 9 mm / .38 spesial.

Datoer for interne stevner framgår nedenfor.  (Disse kan endres, så følg med.) Med mindre det står noe annet, gjennomføres interne stevner henholdsvis fra kl.13:00 og 18:30. Du kan trene vanlig selv om det er stevne, men vi oppfordrer alle til å delta.

Vi leier også skytebanen på HV-huset i Smithsvingen 15. Dette tilbudet er av logistikkgrunner reservert for medlemmer med eget våpen. Treningstiden er fredager 18:00 – 20:00. Dersom ingen skyttere har møtt innen kl. 18:30 kan oppmannen avslutte treningen.

Kun tillatt med mantlet ammunisjon (FMJ) opp til og med 9 mm / .38 spesial.

Eksterne stevner:

Stevnene i Hovedstadsserien og Vinterserien er ikke lagt inn i terminlisten nedenfor. Disse stevnene foregår også på skytebanen på Ekeberg. Vi oppfordrer alle medlemmer, og spesielt nybegynnere, til å delta på disse stevnene. Dette er stevner for skyttere på alle nivåer fra de ulike klubbene i Oslo.  Hvis du ønsker å delta, men ikke har eget våpen, si fra på trening eller send en mail til styret en uke i forveien, så tar vi med våpen og ammunisjon. Adressen er: asl-styretATstudorg.uio.no

For informasjon om påmelding til disse stevnene og andre se NSFs oversikt over terminlister for pistol og velg Oslo under «Region/krets» (det kan ta litt tid før siden lastes).

Dato: Dag:  Sted: Tid: Stevner:  Oppmenn:
5/1 fredag Smithsvingen 18-20 Varg Aamo
7/1 søndag Ekeberg 12-15/18-20 Christina Unanue / Nadia Skauli
12/1 fredag Smithsvingen 18-20 Oppmannens grove (19:00) Morten Bjerke
14/1 søndag Ekeberg 12-15/18-20 Geir Jonatan Sharabi / Tor Arne Olaussen
19/1 fredag Smithsvingen 18-20 Håkon Sjøvold
21/1 søndag Ekeberg 12-15/18-20 Annika Ekås Sæter / Anders Johansson
26/1 fredag Smithsvingen 18-20 Kristoffer Hedemark
28/1 søndag Ekeberg 13:30-15/18-20 Håkon Sjøvold / Filip Dulien
2/2 fredag Smithsvingen 18-20 Oppmannens grove (19:00) Varg Aamo
4/2 søndag Ekeberg 12-15/18-20 Hurtigpistol 50% (19:00) Håkon Sjøvold/ Anders Johanson
9/2 fredag Smithsvingen 18-20 Aleksander Rødner
11/2 søndag Ekeberg 12-15/18-20 sikkerhetskurs 15-18 Christina Unanue / Anders Johansson
16/2 fredag Smithsvingen 18-20 Albert Bolstad
18/2 søndag Ekeberg 12-15/18-20 AVLYST INGEN TRENING / Martin Bore
23/2 fredag Smithsvingen 18-20 Kristoffer Hedemark
25/2 søndag Ekeberg 12-15/18-20  NAIS (13:00) Jon Døhl / Øyvind Stensrud
2/3 fredag Smithsvingen 18-20 Oppmannens grove (19:00) Morten Bjerke
4/3 søndag Ekeberg 12-15/18-20 Asbjørn Aursjø / Ulrik F. Thyve
9/3 fredag Smithsvingen 18-20 Nadia Skauli
11/3 søndag Ekeberg 12-15/18-20  Hurtigpistol 50% (19:00)/Sikkerhetskurs 15-18 Ulrik F. Thyve / Tor Arne Olaussen
16/3 fredag Smithsvingen 18-20 Albert Bolstad
18/3 søndag Ekeberg 12-15/18-20  VM fin 50% (13:00) Christina Unanue / Aleksander Rødner
23/3 fredag Smithsvingen 18-20 Pål Unanue-Zahl
25/3 søndag Ekeberg 12-15/18-20 Ingen Trening – Påske
30/3 fredag Smithsvingen 18-20 Ingen Trening – Påske
1/4 søndag Ekeberg 12-15/18-20  NAIS (13:00) Felix Vaager / Filip Dulien
6/4 fredag Smithsvingen 18-20 Oppmannens grove (19:00) Morten Bjerke
8/4 søndag Ekeberg 12-15/18-20  NAIS (19.00) Johan Stenshorne / Martin Bore
13/4 fredag Smithsvingen 18-20 Nadia Skauli
15/4 søndag Ekeberg 12-15/18-20 Øyvind Stensrud / Jon Døhl
20/4 fredag Smithsvingen 18-20 Kristoffer Hedemark
22/4 søndag Ekeberg 12-15/18-20 Standard 50% (13:00) Annika Ekås Sæter / Anders Johansson
27/4 fredag Smithsvingen 18-20 Albert Bolstad
29/4 søndag Ekeberg 12-15/18-20  Hurtigpistol 50% (19.00) Geir Jonatan Sharabi / Asbjørn Aursjø
4/5 fredag Smithsvingen 18-20 Oppmannens grove (19:00) Varg Aamo
6/5 søndag Ekeberg 12-15/18-20 Felix Vaager / Nadia Skauli
11/5 fredag Smithsvingen 18-20 Pål Unanue-Zahl
13/5 søndag Ekeberg 12-15/18-20  VM 50% (19:00) Johan Stenshorne / Tor Arne Olaussen
18/5 fredag Smithsvingen 18-20 Morten Bjerke
20/5 søndag Ekeberg 12-15/18-20 Annika Ekås Sæter / Felix Vaager
25/5 fredag Smithsvingen 18-20 Aleksander Rødner
27/5 søndag Ekeberg 12-15/18-20 Christina Unanue / Geir Jonatan Sharabi
1/6 fredag Smithsvingen 18-20 Albert Bolstad
3/6 søndag Ekeberg Filip Dulien / Asbjørn Aursjø
8/6 fredag Smithsvingen 18-23 Oppmannens grove (19:00) Pål Unanue-Zahl
10/6 søndag Ekeberg 12-15/18-20  Hurtig 50% (13:00) Jon Døhl / Øyvind Stensrud
15/6 fredag Smithsvingen 18-23
17/6 søndag Ekeberg 12-15/18-20

-end-

Reklamer