Akademisk Skytterlag – ASL

Studentidrett siden 1922

Vaktlister og stevner

På denne siden legges det ut vaktliste for det aktuelle semester. Her framgår det også hvilke datoer det ikke er trening. Alle oppfordres til å følge med på listen.

Ved oppmøte på treninger er det viktig å ta med seg medlemskort eller lignende dokumentasjon, da dette kan bli etterspurt av oppmann. Oppmann vil kunne bortvise deg dersom dette ikke fremvises.

Transaksjoner gjennomføres ved bruk av Vipps eller kontanter, fortrinnsvis Vipps.

Vi har trening på pistolbanen på Ekeberg, søndager kl. 12:00-15:00 og 18:00 – 20:00. Treningen fra kl 12:00-15:00 kan bli avsluttet av oppmann/kvinne kl 14:00 dersom det ikke er noen skyttere på banen. Interne stevner gjennomføres henholdsvis fra kl.13:00 og 18:30.

Vi leier også skytebanen på HV-huset i Smithsvingen 15. Dette tilbudet er av logistikkgrunner reservert for medlemmer med eget våpen. Treningstiden er fredager 18:00 – 20:00. Dersom ingen skyttere har møtt innen kl. 18:30 kan oppmannen avslutte treningen.

Eksterne stevner:

Stevnene i Hovedstadsserien og Vinterserien er lagt inn i terminlisten nedenfor. Disse stevnene foregår også på skytebanen på Ekeberg. Vi oppfordrer alle medlemmer, og spesielt nybegynnere, til å delta på disse stevnene. Dette er stevner for skyttere på alle nivåer fra de ulike klubbene i Oslo.  Hvis du ønsker å delta, men ikke har eget våpen, si fra på trening eller send en mail til styret en uke i forveien, så tar vi med våpen og ammunisjon. Adressen er: asl-styretATstudorg.uio.no

For informasjon om påmelding til disse stevnene og andre se NSFs oversikt over terminlister for alle grener og velg Oslo under «Region/krets» og pistol under «Idrett/aktivitet» (det kan ta litt tid før siden lastes).

Dato: Dag:  Sted: Tid: Stevner:  Oppmenn:
13.aug søndag Ekeberg 12-15 Trening kl 18 avlyses – ventilasjon ute av drift Geir Jonatan Sharabi
18.aug fredag Smithsvingen 18-20 Oppmannens grove (19:00) Morten Bjerke
20.aug søndag Ekeberg 12-15/18-20 Geir Jonatan Sharabi/Tor Arne Olaussen
25.aug fredag Smithsvingen 18-20 Albert Bolstad
27.aug søndag Ekeberg 12-15/18-20 Asbjørn Aursjø /Øyvind Stensrud
01.sep fredag Smithsvingen 18-20 Oppmannens grove (19:00) Varg Aamo
03.sep søndag Ekeberg 12-15/18-20 Marita Skjuve / Annika Ekås Sæter
08.sep fredag Smithsvingen 18-20 Martin Bore
10.sep søndag Ekeberg 12-15/18-20 Ulrik F. Thyve / Anders Johansson
15.sep fredag Smithsvingen 18-20 Pål Unanue-Zahl
17.sep søndag Ekeberg 12-15/18-20 Geir Jonatan Sharabi / Felix Vaager
22.sep fredag Smithsvingen 18-20 Aleksander Rødner
24.sep søndag Ekeberg 12-15/18-20 Jon Skogdal / Martin Bore
29.sep fredag Smithsvingen 18-20 Filip Dulien
01.okt søndag Ekeberg 12-15/18-20 Ulrik F. Thyve / Anders Johansson
06.okt fredag Smithsvingen 18-20 Oppmannens grove (19:00) Nadia Skauli
07.okt lørdag —> «Dansketevne» Styret++
08.okt søndag —> «Dansketevne» Styret++
13.okt fredag Smithsvingen 18-20 Martin Bore
15.okt søndag Ekeberg 12-15/18-20 Marita Skjuve / Annika Ekås Sæter
20.okt fredag Smithsvingen 18-20 Jon Skogdal
22.okt søndag Ekeberg 12-15/18-20 Aleksander Rødner/Jon Døhl
27.okt fredag Smithsvingen 18-20 Varg Aamo
29.okt søndag Ekeberg 12-15/18-20 Ulrik F. Thyve / Nadia Skauli
03.nov fredag Smithsvingen 18-20 Oppmannens grove (19:00) Morten Bjerke
05.nov søndag Ekeberg 12-15/18-20 Tor Arne Olaussen / Kristoffer Hedemark
10.nov fredag Smithsvingen 18-20 Felix Vaager
12.nov søndag Ekeberg 12-15/18-20 Jon Døhl / Aleksander Rødner
17.nov fredag Smithsvingen 18-20 Pål Unanue-Zahl
19.nov søndag Ekeberg 12-15/18-20 Øyvind Stensrud / Asbjørn Aursjø
24.nov fredag Smithsvingen 18-20 Albert Bolstad
26.nov søndag Ekeberg 12-15/18-20 Jon Skogdal / Felix Vaager
01.des fredag Smithsvingen 18-20 Oppmannens grove (19:00) Morten Bjerke
03.des søndag Ekeberg 12-15/18-20 Filip Dulien/Geir Jonatan Sharabi
08.des fredag Smithsvingen 18-20 Pål Unanue-Zahl
10.des søndag Ekeberg 12-15/18-20 Kristoffer Hedemark/Geir Jonatan Sharabi
15.des fredag Smithsvingen 18-20 Annika Ekås Sæter
17.des søndag Ekeberg 12-15/18-20 juleavsluttning Øyvind Stensrud / Jon Døl
22.des fredag juleferie
24.des søndag juleferie
29.des fredag juleferie
31.des søndag juleferie