Akademisk Skytterlag – ASL

Studentidrett siden 1922

Lokaler og tider for pistoltreningen

Akademisk Skytterlag flytter den ukentlige treningen og treningsdag fra Norges Idrettshøyskole til pistolbanen på Ekeberg. Her får du mer informasjon om tid og sted.

Kart med oversikt over Ekeberg Idrettshall. Legg merke til at pistolinngangen er på baksiden av idrettshallen.

Kart med oversikt over Ekeberg Idrettshall. Legg merke til at pistolinngangen er på baksiden av idrettshallen.


Etter over førti år i drift skal pistolbanen på Norges Idrettshøyskole legges ned og Akademisk Skytterlag må motvillig flytte.. Siste trening på NIH var torsdag 26. mars. Våre nye lokaler for pistoltrening blir på Ekeberg, der Oslo Skytterkrets har bane.

Finn frem

Ekeberghallen har parkeringsplasser, og offentlig transport i form av trikk og buss. Inngangen til pistolbanen er på langsiden av Ekeberghallen (den siden som ligger lavest i terrenget), rett ved minigolfbanen (altså ikke hovedinngangen). Det er kodelås på inngangsdøren. Når det er folk til stede på trening, kan døren åpnes ved å trykke en kode for å låse opp ytterdøren. Koden finner du på beskyttet område under fanen «kontakt». (Passord til beskyttet område får du sammen med medlemskortet eller ved å sende epost til styret. Bruk da eposten du har oppgitt til laget.) Banen er inn døren og til venstre langs gangen. Ekeberghallen har et pauserom rett ved banen også. Send e-post til styret dersom du er ved banen og ikke finner fram.

Treningstider

De nye tidene for pistoltrening blir arrangert i to runder på søndager. Den første fra klokken 12:00 til 15:00 og den andre klokken 18:00 til 20:00.

Den første runden (12 til 15) er kun for trening med .22 LR blymantel, da vi anvender elektroniske skiver i dette tidsrommet. Den andre treningsrunden (18 til 20) er fra og med kal. .22 LR til og med 9 mm para / .38 spc kun blymantel og vi bruker skiver på vanlig skivestativ.

Begrensningene i kaliber og ammunisjonstype er akkurat de samme som Idrettshøyskolen hadde: Kun blymantlet ammo, opp til ca. .38 spc / 9mm.

En ekstra time i uken

Styret i ASL har satt opp en fordeling av vakter som gjør at vi kan utnytte den utvidede dagen på Ekberg mest mulig, samtidig som vi kompenserer for reduksjonen i antall treningsdager. Når NIH byttes ut med Ekeberg, går vi fra fire timer fordelt på to dager til fem timer på en dag. I tillegg til tiden vi har på Smithsvingen utgjør dette en økning i muligheten for pistoltrening på en time i uken.

De siste årene har ASL gått fra å ha trening kun en dag i uken, til å ha tre dager, nå vil antallet treningsdager bli to (Fredag på Smithsvingen for de medlemmer med egne våpen og Søndag for alle medlemmer) i overskuelig fremtid. Som vanlig vil lister over vakter på banen bli publisert for hvert halvår på Akademisk Skytterlags nettsider.

Styret i ASL jobber hele tiden for å finne gode løsninger for våre medlemmer. Vi har i dag to dager med pistoltrening i uken, og en dag med muligheter for rifletrening på Løvenskiold. I fremtiden vil vi jobbe aktivt med å finne nye løsninger på spørsmålet om treningssteder og tider.

For spørsmål om de nye tidene, sted og annet, vennligst kontakt styret på epost.

Reklamer

Informasjon

Dette innlegget ble postet den 04/03/2015 av .
%d bloggere like this: